Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die dedakdekker.com aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Dedakdekker.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Dedakdekker.com behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectueel eigendom
Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van dedakdekker.com. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dedakdekker.com. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

3w Media